Đơn vị thông tắc Tràng An đã xây dựng một danh tiếng vững chắc, trở thành một trong những đơn vị mà nhiều khách hàng tại hút bể phốt tại phường Giáp Bát tin tưởng và lựa chọn.